пʼятниця, 5 серпня 2016 р.

Бібліографія: Український ботанічний журнал. I (1921-1972)

"Український ботанічний журнал" - провідне і найстаріше ботанічне періодичне видання України. Заснований у 1921 році Ботанічною секцією Українського наукового товариства у м. Києві. За весь свій тривалий період існування він тісно пов'язаний з теперішнім Інститутом ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, який й був відповідальним за його видавництво. Неодноразово змінював свою назву: у 1921-1929 рр. - "Український ботанічний журнал", у 1931-1933 рр. - "Журнал біо-ботанічного циклу ВУАН", у 1934-1939 рр. - "Журнал Інституту ботаніки ВУАН", у 1940-1955 рр. - "Ботанічний журнал АН УРСР", з 1956 р. і дотепер - "Український ботанічний журнал".

Журнал публікує статті з усіх напрямків ботаніки, у тому числі загальних проблем, флористики, систематики, геоботаніки, екології, еволюції, географії рослин, історії флори та рослинності, ботанічного ресурсознавства, фікології, мікології, морфології, анатомії, ембріології, фізіології, біохімії, клітинної та молекулярної біології рослин, грибів та інших ботанічних об'єктів.
Періодичність: шість разів на рік (починаючи з 1959 р.).

Офіційний сайт журналу: версія 1 версія 2
Сторінка журналу на сайті Національної бібліотеки України


Архів журналу у бібліотеці "Флора и фауна"

Деяку статистичну інформацію, що стосується змісту тих томів та випусків журналу, які були опубліковані у 1921-1972 рр., Ви можете знайти у статті В.Д. Осетрова, текст якої розміщений у  моєму попередньому повідомленні.

Перелік статей, які були опубліковані в "Українському ботанічному журналі" у 1921-1971 рр.:

Український ботанічний журнал
1921 - Том 1

1924 - Том 2

1926 - Том 3
1928 - Том 4
1929 - Том 5

Журнал біо-ботанічного циклу ВУАН
1931 - № 1-2
Любименко В.М. Нові фізіологічні дані до теорії пристосування рослин до умов зовнішнього оточення. - С. 5-24.
Холодний М.Г. Поранення, ріст і тропізми. - С. 25-48.
Гаморак Н. Потометричні поміри в природній обстанові. - С. 49-70.
Товстоліс Д.І. Вплив височування на приріст сосни. - С. 71-80.
Калачевська К.С. Казанлицька троянда (Rosa damascena Mill., var. trigintipetala Dieck) і її культура в Київському акліматизаційному саді. - С. 81-88.
Зеров Д.К., Лазаренко А.С. До бріофльори Охотського узбережжя. - С. 89-94.
Вотчал Є. Визначення кількості карбонат-ангідриду в швидкому струмені атмосферного повітря. - С. 95-96.
Вотчал О.Є. Дослідження хитань транспірації й температури нормального бурякового листка методом безперервної реєстрації ходу явища. - С. 97-98.
Холодний М.Г. До питання про вплив солевих катіонів на геотропізм кореня. - С. 99-102.

1932 - № 3-4
Фомін О. Беззав'язкові України. Gymnospermae. - С. 3-38.
Радде-Фоміна О. До систематики деяких видів роду Acer із Туркестану. - С. 39-59.
Зеров Д. Нотатки до мохової фльори України. І. Про поширення на Україні трьох видів сфагнових мохів з групи Acutifolia - Sphagnum fuscum v. Klinggr., Sph. rubellum Wils. та Sph. molle Sulliv. - С. 61-68.
Підоплічка М. Критичні матеріяли до фльори міскоміцетів України. - С. 69-108.
Косинська Є.К. Список синьо-зелених водоростів м. Києва та його околиць, зібраних улітку 1928 року. - С. 109-118.
Холодний М.Г. Про організацію й основні завдання науково-дослідчої та лісо-культурної роботи лісового заповідника ВУАН "Гористе". - С. 119-125.
Радде-Фоміна О.Г. До питання про технічне значення і поширення Bergenia crassifolia (бадан). - С. 127-132.
Гаморак Н. Крапляний потограф. - С. 133-139.
Гаморак Н. Новий тип атмометра і атмографа. - С. 141-145.

1933 - № 5-6
Лавренко Є. Передмова. - С. 3-5.
Клеопов Ю.Д., Лавренко Є.М. Сучасний стан клясифікації українських степів. - С. 7-21.
Лавренко Є., Дохман Г. Рослинність Старобільських степів. - С. 23-133.
Клеопов Ю.Д. Залишки степової рослинності на Київській височині. - С. 135-156.
Зоз І.Г. Рослинність Михайлівської цілини на Сумщині. - С. 157-184.
Левіна Ф. Залишки цілинної степової рослинності на Куп'янщині у Велико-Бурлуцькому районі. - С. 185-200.
Олексіїв А.Д. Степові цілини Гришинського району на Артемівщині. - С. 201-206.

1933 - № 7-8
Холодний М.Г. Проблеми регулювання життьових явищ рослин. - С. 3-13.
Маргара І.В. "Стікання" як одна з причин зменшення урожайності зернових культур. - С. 15-28.
Занкевич Є.Х. Про деякі патологічні й фізіологічні явища у Zygnemaceae, спостережувані в незрівноважених розчинах солей. - С. 29-42.
Холодний М.Г. Матеріали до критики теорії фототропізму Бляу. - С. 43-65.
Любинський М.А. Нові дані до теорії і практики горизонтального порометра в світлі загальних проблем порометричної методики. - С. 67-104.
Кузьменко А.А. До методики вегетаційної спроби в зв'язку з дослідженнями посуховитривалості рослин. - С. 105-111.
Пархоменко В.Ю. Розвиток коріння та надземної частини соснових сіянців (Pinus silvestris L.) залежно від гущини посіву. - С. 113-115.
Мойсєєва М.Н. Вплив зміни геотропічного положення на розподіл мітоз у корені цибулі. - С. 117-121.
Коломієць І.О. В'янення у різних сортів ярого ячменю і спроби характеристики посуховитривалості їх. - С. 123-150.
Зерова М.Я. Хвороби Scorzonera tau-saghyz Lipsch. et Bosse на Україні. - С. 151-165.
Окснер А.М. Нові види обрісників з Азії. - С. 167-172.
Зеров Д.К. До вивчення сфагнової флори Усурійського краю. - С. 173-176.
Лазаренко А.С. До бріогеографії Східної Азії. - С. 177-184.
Товстоліс Д.І. Аналіза впливу височування на приріст сосни. - С. 185-205.
Вотчал Є.П. Теорія походження неврожаю в умовах посухи та посуховитривалість с.-г. рослин. - С. 207-208.
Вотчал Є.П. Розподіл цукру в елементах різних тканин цукрових буряків. - С. 209-210.


Журнал Інституту ботаніки ВУАН
1934 - № 1 (9)
1934 - № 2 (10)

Радде-Фоміна О.Г. До систематики поліморфного виду Acer campestre. - С. 1-28.
Клеопов Ю.Д. Геоботанічний ескіз Лівобережжя Середньої Наддніпрянщини. - С. 29-73.
Котов М.І., Танфільєв В.Г. Ботаніко-географічний нарис долини р. Інгула. - С. 75-116.
Михаловський М. Про періодичні ряди цвітіння диких рослин. - С. 117-120.
Радде-Фоміна О.Г. Про вплив заводських відходів на деревну рослинність. - С. 121-130.
Радде-Фоміна О.Г. Обсадження деревами шосейних та інших проїзних шляхів і алей. - С. 131-135.
Зеров Д.К. Час та умови розвитку сфагнових боліт північно-західної України. - С. 137-154.

1934 - № 3 (11)
1935 - № 4 (12)
1935 - № 5 (13)
1935 - № 6 (14)
1935 - № 7 (15)
1936 - № 8 (16)
1936 - № 9 (17)
1936 - № 10 (18)
1937 - № 11 (19)
1937 - № 12 (20)
1937 - № 13-14 (21-22)
1937 - № 15 (23)
1938 - № 16 (24)
1938 - № 17 (25)
1938 - № 18-19 (26-27)
1939 - № 20 (28)

1939 - № 21-22 (29-30)
1939 - № 23 (31)

Ботанічний журнал АН УРСР
1940 - Том 1, № 1
1940 - Том 1, № 2
1940 - Том 1, № 3-4
1941 - Том 2, № 1
1941 - Том 2, № 2
1945 - Том 2, № 3-4
1946 - Том 3, № 1-2
1946 - Том 3, № 3-4
1947 - Том 4, № 1-2
1947 - Том 4, № 3-4
1948 - Том 5, № 1
1948 - Том 5, № 2
1949 - Том 6, № 1
1949 - Том 6, № 2
1949 - Том 6, № 3
1949 - Том 6, № 4

1950 - Том 7, № 1

1950 - Том 7, № 2

1950 - Том 7, № 3

1950 - Том 7, № 4
1951 - Том 8, № 1

1951 - Том 8, № 2

1951 - Том 8, № 3
1951 - Том 8, № 4
1952 - Том 9, № 1
1952 - Том 9, № 2

1952 - Том 9, № 3
1952 - Том 9, № 4

1953 - Том 10, № 1

1953 - Том 10, № 2

1953 - Том 10, № 3

1953 - Том 10, № 4

1954 - Том 11, № 1

1954 - Том 11, № 2

1954 - Том 11, № 3

1954 - Том 11, № 4

1955 - Том 12, № 1

1955 - Том 12, № 2

1955 - Том 12, № 3
 1955 - Том 12, № 4

1956 - Том 13, № 1
 1956 - Том 13, № 2
1956 - Том 13, № 3
1956 - Том 13, № 4
1957 - Том 14, № 1
1957 - Том 14, № 2

1957 - Том 14, № 3
1957 - Том 14, № 4


1958 - Том 15, № 1
 1958 - Том 15, № 2
1958 - Том 15, № 3
1958 - Том 15, № 4

1959 - Том 16, № 1
1959 - Том 16, № 2

1959 - Том 16, № 3


1959 - Том 16, № 4

1959 - Том 16, № 5
1959 - Том 16, № 6

1960 - Том 17, № 1

1960 - Том 17, № 2

1960 - Том 17, № 3


1960 - Том 17, № 4

1960 - Том 17, № 5

1960 - Том 17, № 6

1961 - Том 18, № 1
1961 - Том 18, № 2
1961 - Том 18, № 3
1961 - Том 18, № 4
1961 - Том 18, № 5
1961 - Том 18, № 6

1962 - Том 19, № 1

1962 - Том 19, № 2
1962 - Том 19, № 3

1962 - Том 19, № 4

1962 - Том 19, № 5

1962 - Том 19, № 6
1963 - Том 20, № 1
1963 - Том 20, № 2
1963 - Том 20, № 3

1963 - Том 20, № 4

1963 - Том 20, № 5
1963 - Том 20, № 6

1964 - Том 21, № 1
1964 - Том 21, № 2
1964 - Том 21, № 3

1964 - Том 21, № 4

1964 - Том 21, № 5
1964 - Том 21, № 6
1965 - Том 22, № 1
1965 - Том 22, № 2
1965 - Том 22, № 3
1965 - Том 22, № 4

1965 - Том 22, № 5
1965 - Том 22, № 6

1966 - Том 23, № 1


1966 - Том 23, № 2
1966 - Том 23, № 3

1966 - Том 23, № 4
1966 - Том 23, № 5
1966 - Том 23, № 6

1967 - Том 24, № 1

1967 - Том 24, № 2

1967 - Том 24, № 3

1967 - Том 24, № 4

1967 - Том 24, № 5

1967 - Том 24, № 6
1968 - Том 25, № 1

1968 - Том 25, № 2

1968 - Том 25, № 3

1968 - Том 25, № 4

1968 - Том 25, № 5

1968 - Том 25, № 6
1969 - Том 26, № 1

1969 - Том 26, № 2

1969 - Том 26, № 3


1969 - Том 26, № 4

1969 - Том 26, № 5

1969 - Том 26, № 6

1970 - Том 27, № 1

1970 - Том 27, № 2

1970 - Том 27, № 3

1970 - Том 27, № 4

1970 - Том 27, № 5

1970 - Том 27, № 6

1971 - Том 28, № 1

1971 - Том 28, № 2

1971 - Том 28, № 3

1971 - Том 28, № 4
1971 - Том 28, № 5

1971 - Том 28, № 6

1972 - Том 29, № 1

1972 - Том 29, № 2

1972 - Том 29, № 3
1972 - Том 29, № 4

1972 - Том 29, № 5

1972 - Том 29, № 6

Далі буде ...

Немає коментарів:

Дописати коментар