субота, 10 вересня 2016 р.

Бібліографія: Український ботанічний журнал. IІ (1973-2013)

"Український ботанічний журнал" - провідне і найстаріше ботанічне періодичне видання України. Заснований у 1921 році Ботанічною секцією Українського наукового товариства у м. Києві. За весь свій тривалий період існування він тісно пов'язаний з теперішнім Інститутом ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, який й був відповідальним за його видавництво. Неодноразово змінював свою назву: у 1921-1929 рр. - "Український ботанічний журнал", у 1931-1933 рр. - "Журнал біо-ботанічного циклу ВУАН", у 1934-1939 рр. - "Журнал Інституту ботаніки ВУАН", у 1940-1955 рр. - "Ботанічний журнал АН УРСР", з 1956 р. і дотепер - "Український ботанічний журнал".

Журнал публікує статті з усіх напрямків ботаніки, у тому числі загальних проблем, флористики, систематики, геоботаніки, екології, еволюції, географії рослин, історії флори та рослинності, ботанічного ресурсознавства, фікології, мікології, морфології, анатомії, ембріології, фізіології, біохімії, клітинної та молекулярної біології рослин, грибів та інших ботанічних об'єктів.
Періодичність: шість номерів на рік (починаючи з 1959 р.).
Журнал уключений до "Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук", "Реєстру наукових фахових видань України" (категорія В), індексується у Web of Science, Index Copernicus, Google Scholar, ResearchGate та деяких інших міжнародних базах даних.

Офіційний сайт журналу
Сторінка журналу на сайті Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
Сторінка журналу на сайті Національної бібліотеки України

Архів журналу у бібліотеці "Флора и фауна"

Перша частина повідомлення (перелік статей, опублікованих у 1921-1972 рр.)

Перелік статей, які були опубліковані в "Українському ботанічному журналі" у 1973-2013 рр.:

1973 - Том 30, № 11973 - Том 30, № 2

1973 - Том 30, № 3


1973 - Том 30, № 4

1973 - Том 30, № 5

1973 - Том 30, № 6

1974 - Том 31, № 1

1974 - Том 31, № 2

1974 - Том 31, № 3

1974 - Том 31, № 4

1974 - Том 31, № 5

1974 - Том 31, № 6

1975 - Том 32, № 1

1975 - Том 32, № 2
1975 - Том 32, № 3

1975 - Том 32, № 4

1975 - Том 32, № 5

1975 - Том 32, № 6

1976 - Том 33, № 1
1976 - Том 33, № 2

1976 - Том 33, № 3

1976 - Том 33, № 4

1976 - Том 33, № 5

1976 - Том 33, № 6

1977 - Том 34, № 1

1977 - Том 34, № 2

1977 - Том 34, № 3

1977 - Том 34, № 4

1977 - Том 34, № 5

1977 - Том 34, № 6

1978 - Том 35, № 1

1978 - Том 35, № 2

1978 - Том 35, № 3

1978 - Том 35, № 4

1978 - Том 35, № 5

1978 - Том 35, № 6

1979 - Том 36, № 1
1979 - Том 36, № 2

1979 - Том 36, № 3

1979 - Том 36, № 4
1979 - Том 36, № 5

1979 - Том 36, № 6

1980 - Том 37, № 1

1980 - Том 37, № 2

1980 - Том 37, № 3

1980 - Том 37, № 4

1980 - Том 37, № 5

1980 - Том 37, № 6

1981 - Том 38, № 1
1981 - Том 38, № 2

1981 - Том 38, № 3

1981 - Том 38, № 4

1981 - Том 38, № 5

1981 - Том 38, № 6


1982 - Том 39, № 1
 1982 - Том 39, № 2
1982 - Том 39, № 3
 1982 - Том 39, № 4
 1982 - Том 39, № 5
 1982 - Том 39, № 6
1983 - Том 40, № 1
 1983 - Том 40, № 2
 1983 - Том 40, № 3
 1983 - Том 40, № 4
 1983 - Том 40, № 5
 1983 - Том 40, № 6

1984 - Том 41, № 1
1984 - Том 41, № 2
 1984 - Том 41, № 3
 1984 - Том 41, № 4
 1984 - Том 41, № 5
1984 - Том 41, № 6
1985 - Том 42, № 1
 1985 - Том 42, № 2
1985 - Том 42, № 3
 1985 - Том 42, № 4
 1985 - Том 42, № 5
 1985 - Том 42, № 6

1986 - Том 43, № 1
 1986 - Том 43, № 2
 1986 - Том 43, № 3
 1986 - Том 43, № 4
 1986 - Том 43, № 5
 1986 - Том 43, № 6

1987 - Том 44, № 1
 1987 - Том 44, № 2
 1987 - Том 44, № 31987 - Том 44, № 4
 1987 - Том 44, № 5
 1987 - Том 44, № 6

1988 - Том 45, № 1
 1988 - Том 45, № 2
 1988 - Том 45, № 3
 1988 - Том 45, № 4
 1988 - Том 45, № 5
 1988 - Том 45, № 6

1989 - Том 46, № 1
 1989 - Том 46, № 2
 1989 - Том 46, № 3
 1989 - Том 46, № 4
 1989 - Том 46, № 5
 1989 - Том 46, № 6
1990 - Том 47, № 1
 1990 - Том 47, № 2
 1990 - Том 47, № 3
 1990 - Том 47, № 4
 1990 - Том 47, № 5
 1990 - Том 47, № 6

1991 - Том 48, № 1
1991 - Том 48, № 2
1991 - Том 48, № 3
1991 - Том 48, № 4
1991 - Том 48, № 5
1991 - Том 48, № 6
1992 - Том 49, № 1


1992 - Том 49, № 2
1992 - Том 49, № 3

1992 - Том 49, № 4
1992 - Том 49, № 5
1992 - Том 49, № 6

1993 - Том 50, № 1

У розділі "Конференція молодих учених" опубліковані такі праці:
- Тимченко І.А. Стан ценопопуляцій видів роду Epipactis Zinn. (Orchidaceae) флори України. - С. 102-107.
- Лагутова О.И., Назаров В.В. Экология опыления Dactylorhiza romana Soó (Orchidaceae). - С. 107-110.
- Тохтар В.К., Петрик С.П. Одночасна поява адвентивних видів у різних районах України. - С. 110-112.
- Петрик С.П. Синантропна флора портів Північно-Західного Причорномор'я. - С. 112-114.
- Коваленко С.Г., Петрик С.П., Ружицька І.П., Васильєва-Немерцалова Т.В. Нові види синантропної флори м. Одеси та причорноморських портів. - С. 114-117.
- Біронт Н.В., Сапоженкова Т.В., Сенчина Б.В. Еколого-ценотичні особливості Gentiana asclepiadea L. (Gentianaceae) та можливості її інтродукції. - С. 117-119.
- Рябоконь А.А. Інтродукція лікарських рослин у ботанічному саду Харківського університету. - С. 119-123.
- Шевера М.В. Паліноморфологічні особливості видів роду Chamaecytisus Link флори України. - С. 123-127.
- Федоровська Я.А., Горб Л.К. Розвиток генеративних пагонів у Halesia carolina L. (Styracaceae). - С. 127-128.
- Вакал А.П. Масштаби трансформації екосистем під впливом повітряних викидів. - С. 129-131.
- Лисенко Г.М. Характеристика екологічних факторів екосистем Українського степового заповідника. - С. 131-134.
- Козак І.І., Проць Б.Г. Взаємопроникнення видів рослин лісових і лучних угруповань в Українських Карпатах. - С. 135-137.
- Кияк В.Г. Метод визначення взаємовпливу та асоційованості між видами. - С. 137-140.
- Манчур М.М. Оцінка кількісних фенетичних ознак популяцій рослин. - С. 140-143.
- Задерей О.В., Майстренко В.М. Розмноження Helichrysum arenarium (L.) Moench методами культури in vitro. - С. 143-145.
- Демків Л.О. Вегетативне розмноження in vitro видів роду Gentiana L. (Gentianaceae). - С. 146-149.
- Лагутова Е.И. Эмбрио- и эндоспермогенез у самоплодных сортов Armeniaca vulgaris Lam. (Rosaceae). - С. 150-153.
- Гинда Л.В. Еколого-морфологічні особливості комплексу Galium mollugo L. s.l. (Rubiaceae). - С. 154-156.
- Воловик Н.В. Вплив загартування на жирнокислотний склад ліпідів Hordeum sativum L. - С. 156-158.
- Ситницький П.А. Збільшення концентрації СО2 в атмосфері як метод фізіологічних досліджень. - С. 158-160.
- Ситницький П.А., Мартиненко О.І. Особливості фотосинтезу і росту рослин огірка, соняшника і тютюну в атмосфері з підвищеним вмістом СО2. - С. 160-162.
- Козеко Л.Є. Зміни у складі мРНК насіння квасолі при дозріванні. - С. 163-167.
- Байрак О.М. Лишайники природно-заповідних територій Лівобережного Лісостепу України. - С. 167-170.
- Бесєдіна І.С., Гродзинська Г.А., Люгін В.О. Вміст радіоцезію у макроміцетах Придніпровської височини (Лівобережний Лісостеп). - С. 170-174.
- Данилик І.М. Нові та рідкісні для флори Чорногори (Українські Карпати) види осок. - С. 174-176.

1993 - Том 50, № 2
1993 - Том 50, № 3
1993 - Том 50, № 4
1993 - Том 50, № 5
1993 - Том 50, № 6
1994 - Том 51, № 1
1994 - Том 51, № 2-3
1994 - Том 51, № 4
1994 - Том 51, № 5
1994 - Том 51, № 6

1995 - Том 52, № 1
1995 - Том 52, № 2
1995 - Том 52, № 3
1995 - Том 52, № 4
1995 - Том 52, № 5

1995 - Том 52, № 6

1996 - Том 53, № 1-2
1996 - Том 53, № 3
1996 - Том 53, № 4
1996 - Том 53, № 5
1996 - Том 53, № 6
1997 - Том 54, № 1
1997 - Том 54, № 2
1997 - Том 54, № 3
1997 - Том 54, № 4
1997 - Том 54, № 5
1997 - Том 54, № 6

1998 - Том 55, № 1
1998 - Том 55, № 2
1998 - Том 55, № 3
1998 - Том 55, № 4
1998 - Том 55, № 5
1998 - Том 55, № 6

1999 - Том 56, № 1
1999 - Том 56, № 2
1999 - Том 56, № 3
1999 - Том 56, № 4
1999 - Том 56, № 5
1999 - Том 56, № 6

2000 - Том 57, № 1
2000 - Том 57, № 2
2000 - Том 57, № 3
 2000 - Том 57, № 4
2000 - Том 57, № 5
 2000 - Том 57, № 6

2001 - Том 58, № 1
2001 - Том 58, № 2
2001 - Том 58, № 3
2001 - Том 58, № 4
2001 - Том 58, № 5
2001 - Том 58, № 6

2002 - Том 59, № 1
2002 - Том 59, № 2
2002 - Том 59, № 3
2002 - Том 59, № 4
2002 - Том 59, № 5
2002 - Том 59, № 6

2003 - Том 60, № 1
2003 - Том 60, № 2
2003 - Том 60, № 3
2003 - Том 60, № 4
2003 - Том 60, № 5
2003 - Том 60, № 6

2004 - Том 61, № 1
2004 - Том 61, № 2
2004 - Том 61, № 3
2004 - Том 61, № 4
2004 - Том 61, № 5
2004 - Том 61, № 6

2005 - Том 62, № 1
2005 - Том 62, № 2
 2005 - Том 62, № 3
 2005 - Том 62, № 4
2005 - Том 62, № 5
 2005 - Том 62, № 6

2006 - Том 63, № 1
2006 - Том 63, № 2

2006 - Том 63, № 3
2006 - Том 63, № 4
2006 - Том 63, № 5
2006 - Том 63, № 6

2007 - Том 64, № 1
2007 - Том 64, № 2
2007 - Том 64, № 3
2007 - Том 64, № 4
 2007 - Том 64, № 5
 2007 - Том 64, № 6

2008 - Том 65, № 1
 2008 - Том 65, № 2
 2008 - Том 65, № 3
 2008 - Том 65, № 4
 2008 - Том 65, № 5
 2008 - Том 65, № 6

2009 - Том 66, № 1
2009 - Том 66, № 2
 2009 - Том 66, № 3
 2009 - Том 66, № 4
2009 - Том 66, № 5
2009 - Том 66, № 6

2010 - Том 67, № 1
 2010 - Том 67, № 2
 2010 - Том 67, № 3
 2010 - Том 67, № 4
2010 - Том 67, № 5
2010 - Том 67, № 6

2011 - Том 68, № 1
 2011 - Том 68, № 2
2011 - Том 68, № 3
2011 - Том 68, № 4
2011 - Том 68, № 5
2011 - Том 68, № 6

2012 - Том 69, № 1
2012 - Том 69, № 2
2012 - Том 69, № 3
2012 - Том 69, № 4
2012 - Том 69, № 5

2012 - Том 69, № 6

2013 - Том 70, № 1
2013 - Том 70, № 2
2013 - Том 70, № 3
2013 - Том 70, № 4
2013 - Том 70, № 5
2013 - Том 70, № 6

Немає коментарів:

Дописати коментар